Sensomotorinen kehitys

Sensomotorinen kehitys

Lapsen kehitys on laaja, jatkuva ja kokonaisvaltainen prosessi. Liikunnallinen ja motorinen kehitys ovat yksi osa kyseistä kokonaisuutta. Ennen koulun aloittamista lapsen kehityksen voidaan katsoa painottuvan sensomotoriikan puolelle. Liikkumisen ja leikkimisen avulla lapsi tulee tietoiseksi omasta kehostaan ja oppii hallitsemaan liikkeitään. Ympäristön tapahtumat ja sen tarjoamat virikkeet ovat kiinnostavia ja aktivoivat niin tutkimaan kuin koskettamaan kaikkea uutta. Yksilön luontainen uteliaisuus ja aktiivisuus vievät siis kehitystä eteenpäin.

Motorisen kehityksen vaiheet liittyvät yksilön hermoston kehittymiseen. Monet niin sanotut varhaisrefleksit ovat hyvin tyypillisiä lapsen motorisessa toiminnassa. Kyseisiä varhaisrefleksejä ovat muun muassa tarttuminen, Moro-heijaste, imeminen, etsiminen ja kävelyheijaste. Yleensä refleksit häviävät puoleen vuoteen mennessä tahdonalaisen toiminnan tieltä. Imeväisikäisen motorisessa kehityksessä ilmenee kuitenkin oikaisureaktioiden vaihe. Kyseisessä vaiheessa liikkumiselle tyypillisiä oppimisen kohteita ovat pään, vartalon ja raajojen hallinta. Yksilö oppii tavoitteellisesti käyttämään käsiään, ottamaan ja tarttumaan esineisiin sekä liikkuu kääntymällä, ryömimällä ja konttaamalla paikasta toiseen.

Todellisuudessa yksilön sensomotorinen kehitys on läpi elämän jatkuva prosessi, vaikka kehityksestä usein puhutaankin erillisten vaiheiden kautta. Vauvaiässä tapahtuvan sensomotorisen tai hermostollisen toiminnan kehitys on yksi näistä kehitysvaiheista ja luo todistetusti pohjaa yksilön myöhemmälle kehitykselle. Huolimatta siitä, että yksilö yleensä saavuttaa sensomotorisen kehityksen osa-alueet tietyssä järjestyksessä, niin poikkeuksiakin löytyy; järjestys voi olla eri tai vaiheita voi jäädä pois. On siis muistettava, että kehitys on aina yksilöllistä ja siirtyminen tasolta toiselle tapahtuu limittäin.

Yhteydenotto

Marko Siivonen

sensomotoriikan erityisasiantuntija
marko.siivonen@spinacor.com
044 040 9838

 

Toimipisteet

Helsinki, Radiokatu 6
Tampere, Tuomiokirkonkatu 8