Sensomotorisen metodin vaikutus maksimaaliseen voimantuottoon -opinnäytetyö

Sensomotorisen metodin vaikutus maksimaaliseen voimantuottoon -opinnäytetyö

Sensomotoriikka voimantuotto


Opinnäytetyön tavoite oli tuottaa yhteistyökumppanillemme, liikunta-alan ammattilaisille sekä fysioterapeuteille tutkittua tietoa sensomotoriikan keinojen vaikutuksesta alaraajojen voimantuottoon. Opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää, vaikuttaako sensomotoriikan määrittämän motorisen kuvan mukainen liikkeen suorittaminen suoraan takakyykyn voimantuottoon. Takakyykky on yksi yleisimpiä ja monipuolisimpia voimaliikkeitä urheilijoiden ja kuntoilijoiden keskuudessa ja se on hyödyllinen harjoite moniin lajeihin.

Kyykyn suoritustekniikassa keskitytään tavallisesti biomekaanisiin tekijöihin eikä hermoston vaikutusta olla tavallisesti huomioitu. Opinnäytetyö oli osa suurempaa sensomotorisen valmennuksen tutkimusprojektia. Sensomotoriikka kertoo yksilön aivojen, aistien ja hermo-lihasjärjestelmän luontaisesta toimintatavasta, jota ymmärtämällä voidaan oppia valmentamaan ja myös harjoittelemaan yksilön vahvuuksien mukaisesti. Opinnäytetyö rajattiin käsittelemään sensomotoriikan metodin motorista puolta. Opinnäytetyössämme tutkimme sensomotorisen metodin mukaisten kahden koordinaatiotyypin sekä niihin sisältyvien neljän eri motorisen kuvan vaikutusta takakyykyn maksimaaliseen voimantuottoon. Lisäksi tutkittiin, olivatko voimantuotollisesti parhaat suoritukset tehty testihenkilöiden toimiessa omien koordinaatiotyyppiensä sekä motoristen kuviensa mukaisesti.

Kuvassa esimerkkinä jalkojen asennot eri profiileilla.

Lue koko opinnäytetyö

Lisätietoja
Marko Siivonen
sensomotoriikan erityisasiantuntija
marko.siivonen@spinacor.com
044 040 9838

Yhteydenotto

Marko Siivonen

sensomotoriikan erityisasiantuntija
marko.siivonen@spinacor.com
044 040 9838

 

Toimipisteet

Helsinki, Radiokatu 6
Tampere, Tuomiokirkonkatu 8