Sensomotoriset testit

Sensomotoriset testit

Sensomotorisilla testeillä kartoitetaan kehon luontaiset taipumukset ja vahvuudet. Poistamalla refleksit sekä tiedostamalla ja ymmärtämällä kehon luontaiset taipumukset sekä vahvuudet ne voidaan kääntää yksilön toiminnan, hyvinvoinnin sekä menestymisen avuksi. Alustavassa tilanteen kartoituksessa suositellaan käytettäväksi kaksiosaista luokittelua: refleksi on joko päällä (1) tai ei (0). Myöhemmässä kontrollivaiheessa luokitteluun voidaan ottaa mukaan kolmaskin vaihe: refleksi on heikosti päällä (1), voimakkaasti päällä (2) tai ei päällä ollenkaan (0).

Alkukartoitus toteutetaan suorittamalla ryhmä testejä:

Jos testejä tehdessä huomataan normaalia vastakohtainen refleksireaktio, ongelma on vakavampi, sillä keskushermosto ei tuolloin tunnista edes omia mallejaan. Näin ollen kuntoutusjakso on usein pidempi. On kuitenkin hyvä muistaa, että vain hyvin harvoilla ihmisillä malli voi pahentua ja oireet lisääntyä.

Yhteydenotto

Marko Siivonen

sensomotoriikan erityisasiantuntija
marko.siivonen@spinacor.com
044 040 9838

 

Toimipisteet

Helsinki, Radiokatu 6
Tampere, Tuomiokirkonkatu 8